Språk, samfunnsfag og økonomi Vg2-Vg3

Gå direkte til

Språk, samfunnsfag og økonomi. Dette er et program med 30 timer i uka som gir deg generell studiekompetanse. På Vg2 og Vg3 kan du velge mellom programfag innenfor språk, samfunnsfag og økonom i. To av fagene må være de samme på Vg2 og Vg3.
Språkelever på studietur til London Foto: A.T.Strande

 Språk

Språk åpner dører! Norge er et lite land, og vi trenger ungdommer som kan flere språk.

Hvorfor velge språkfagene?

 • Du utvikler norsk som morsmål
 • Du blir bedre i de språkene du kan fra ungdomsskolen
 • Du kan velge full fordypning i engelsk
 • Det vil være enklere for deg å studere i både inn- og utland
 • Du vil også lykkes lettere på et stadig mer internasjonalt arbeidsmarked
Du får ekstrapoeng ved å velge fremmedspråk som programfag
 • Programfag (gjelder ikke engelsk) gir 0,5 tilleggspoeng
 • Velger du nivå 3 i fremmedspråk får du 1,0 tilleggspoeng
 • Nivå 3 gir status som fordypningsfag over 2 år

Du kan velge full fordypning i fremmedspråk eller du kan velge nye fremmedspråk. På Sandefjord videregående skole har du mulighet for å lære tysk, fransk, italiensk og spansk.

Kontakt norsk, engelsk og fremmedspråk

Er det noe du lurer på? Ta kontakt med:

Avdelingsleder for norskfaget Anne Margrethe Dahlen. Telefon: 33 48 85 24 E-post: anned(at)vfk.no

Avdelingsleder for engelsk og fremmedspråkene Carine Mork. Telefon: kommer E-post: carinem(at)vfk.no

Samfunnsfag og økonomi

Foto G.Nese

Velger du samfunnsfag vil du forstå verden bedre!

 • Du får kunnskaper om samfunn og økonomi som er viktig for at du skal kunne ta riktige valg i livet ditt
 • Du får kunnskaper om hvordan fungere i samspill med andre og bidra til utvikling av samfunnet
 • Du vil lære om politikk, kultur og samfunns- og næringsliv
 • Du vil få nyttige perspektiver på hva som former mennesker, samfunn og kulturer

Undervisningen er ofte knyttet til dagsaktuelle problemstillinger og åpner for spennende diskusjoner og varierte arbeidsformer.

Vi kan tilby deg mange spennende programfag innenfor dette programmet
 • Sosiologi og sosialantropologi
 • Politikk og menneskerettigheter
 • Sosialkunnskap
 • Rettslære 1 og 2
 • Psykologi 1 og 2
 • Historie og filosofi 1 og 2
 • Økonomistyring
 • Økonomi og ledelse
 • Entreprenørskap og bedriftsutvikling 1 og 2
 • Markedsføring og ledelse 1 og 2
 • Samfunnsøkonomi 1 og 2

Kontakt samfunnsfag

Er det noe du lurer på? Ta kontakt med:

Avdelingsleder Hjørdin Torsvoll. Telefon: 33 48 86 08 E-post: hjordint(at)vfk.no