Helse- og oppvekst med studiekompetanse

Gå direkte til

Helse og oppvekst med studiekompetanse er et treårig tilbud ved Sandefjord videregående skole

Hvis du vet at du skal ta høyere utdanning innenfor oppvekstsektoren, kan helse og oppvekst med studiekompetanse gi deg kjennskap til fag som vil ha betydning for videre valg av studier.

  • Du vil bli kjent med fagområdene og få erfaringer som gjør at du tar riktige valg i ditt utdanningsløp
  • Du tar videregående skole over tre år med større vekt på teorifag som matte, naturfag og norsk
  • Du vil ha muligheten for en mer praktisk tilnærming til studikompetanse

Du blir kjent med fagene innen helse og oppvekst, og det kan være et godt utgangspunkt for deg som vet at du skal videreutdanne deg til:

  • Lærer
  • Barnehagelærer
  • Barnevernspedagog
  • Sosionom
  • Andre helserelaterte yrker

Informasjonsbrosjyre

Informasjonsbrosyre for Helse og oppvekst og Salg, service og sikkerhet med studiekompetanse

Kontakt

Er det noe du lurer på? Ta kontakt med:

Avdelingsleder Cahtrine Lystad Bjercke

Telefon: 33 48 05 07 E-post: cathrinelyb(at)vfk.no