Linjeuke i uke 6

Uke 6 ble brukt til å jobbe med linjefaget. Valgfag og fellesfag måtte vike for en uke.