Om oss

Skolen for sosiale og medisinske institusjoner (SMI-skolen) ivaretar Vestfold fylkeskommunes ansvar for å gi undervisning til barn, unge og voksne i institusjon.

SMI-skolen er også læringsarena for elever tilknyttet fylkes 10 videregående skoler, men som av varierende årsaker har behov for en alternativ opplæringsarena over en periode. Skolen gir opplæring ved flere helseinstitusjoner og lokasjoner i Vestfold, bla. Melsomvik, Sykehuset i Vestfold (Tønsberg) og Sykehuset i Vestfold (Kysthospitalet i Stavern). Skolen gir et tilpasset og spesialpedagogisk tilbud til alle sine elever.

Skolens visjon

Et godt sted å være - hvor alle kan lære

Skolens oppdrag

SMI-skolen forholder seg til følgende lovverk:

Opplæringsloven §13-2
Plikt for fylkeskommunen til å sørge for grunnskoleopplæring, spesialpedagogisk hjelp og videregående opplæring i institusjoner etter barnevernloven
. Ansvaret omfatter barn og unge i institusjoner i Vestfold fylkeskommune som barne-, ungdoms- og familieetaten har ansvaret for etter barnevernlova §5-1, og barn og unge i private og kommunale institusjoner som er godkjente etter barnevernloven. Institusjonen sender melding til Vestfold fylkeskommune om behov for opplæring.  

Opplæringsloven §13-3a
Plikt for fylkeskommunen å sørge for grunnskoleopplæring, spesialpedagogisk hjelp og videregående opplæring i helseinstitusjoner.
Barn og unge som er innlagt ved en helseinstitusjon tilknyttet Sykehuset i Vestfold over en lengre periode eller som er kronisk syke har rett til å få opplæring. Institusjonen sender melding til Vestfold fylkeskommune om behov for opplæring.  

Opplæringsloven §4A-1
Rett til grunnskoleopplæring for voksne og
Opplæringsloven §4A-2
Rett til spesialundervisning på grunnskolens område.
Dette gjelder voksne som har rett til fornyet grunnskoleopplæring  innlagt ved Sykehuset i Vestfold, avd Kysthospitalet. Sykehuset i Vestfold sender melding om behov for opplæring til Vestfold fylkeskommune.

Opplæringsloven § 5-1
Rett til spesialundervisning.
Elever i den videregående skolen i Vestfold som ikke har, eller som ikke kan få tilfredsstillende utbytte av et ordinære opplæringstilbud, har rett til spesialundervisning. Skolene kan i samråd med eleven, elevens foresatte og PPT sende melding til Vestfold fylkeskommune om behov for alternativ opplæringsarena.

Skolens ansatte

Skolen har 39 ansatte fordelt på 33 pedagoger og 6 administrative ansatte, se kontaktinfo under.

 

Administrasjonen

Administrasjonen er plassert i Melsomvikveien 182, 3159 Melsomvik.

Anne Enger Ulrichsen

Rektor

Mobil: 93 22 31 55
Sentralbord: 47 89 40 00

Send e-post

Grethe Hamre

Studierektor videregående
Stedfortreder rektor

Mobil: 97 98 47 72
Sentralbord: 47 89 40 00

Send e-post

Elfrid S. Sivertsen

Studierektor, helse og
barneverninstitusjoner

Mobil: 95 99 11 75
Sentralbord: 47 89 40 00

Send e-post

Roger Nahlin Jensen

Adm. leder

Mobil: 90 89 72 37
Sentralbord: 47 89 40 00

Send e-post

Anita Borgersen

Konsulent

Mobil: 95 10 81 00
Sentralbord: 47 89 40 00

Send e-post

Pål-André Solberg

Vaktmester

Mobil: 91 74 70 48
Sentralbord: 47 89 40 00

Send e-post

Øvrige ansatte

Navn Tittel Epost Mobil
Albech, Charlotte Welle Lærer charlottea(alfakrøll)vfk.no 91 77 46 39
Antonsen, Solrun Lærer solruns(alfakrøll)vfk.no 98 61 41 10
Arnesen, Nina Lærer ninaa3(alfakrøll)vfk.no 94 42 90 29
Bjørnholdt, Egil Richard Lærer egilb(alfakrøll)vfk.no 46 91 93 02
Braathen, Thea K. M. Lærer theakmb@vfk.no 47 82 02 42
Bødtker-Næss, Mona Opstad Lærer monao(alfakrøll)vfk.no 93 22 60 82
Flægstad, Linn Lærer/permisjon linnf(alfakrøll)vfk.no 90 11 24 60
Gotteberg, Reidar Lærer reidargo(alfakrøll)vfk.no 93 08 03 57
Guldberg, Silje Daae Lærer/permisjon siljedaaeg(alfakrøll)vfk.no 90 10 26 35
Haaberg, Anita Lærer anitah2(alfakrøll)vfk.no 48 15 45 97
Hallesby, Ida Marie L. Lærer idamarieleh(alfakrøll)vfk.no 91 62 93 87
Hassard, Christopher Lærer christopherh(alfakrøll)vfk.no 99 34 36 88
Hetty, Tore Lærer toreh(alfakrøll)vfk.no 97 07 89 49
Jarnæs, Helen Vickery Lærer helenv(alfakrøll)vfk.no

93 01 06 82

Kopstad, Unni Lærer unnik(alfakrøll)vfk.no 93 63 67 66
Langlete, Roar Lærer roarl(alfakrøll)vfk.no 93 06 16 31
Lien, Thomas Miljøarbeider thomasl1(alfakrøll)vfk.no 41 33 42 92
Mansås, Anne Lærer annem2(alfakrøll)vfk.no 92 46 86 53
Martinussen, Eva-Lotta Lærer evalottam(alfakrøll)vfk.no 90 83 40 39
Moe, Hilde Lærer hildem(alfakrøll)vfk.no 90 63 36 42
Olsen, Jan Tore Lærer janol(alfakrøll)vfk.no 41 76 84 88
Pietrosanto, Kathinka H. Lærer kathinkah(alfakrøll)vfk.no 41 57 26 76
Ravn, Hallgeir Lærer hallgeirr(alfakrøll)vfk.no 46 92 29 79
Rønningen, Katrine Lærer, rådgiver katriner(alfakrøll)vfk.no 95 81 11 84
Skaar, Kristin Lærer kristins(alfakrøll)vfk.no 41 23 79 92
Solheim, Andreas Lærer, digitalpedagog andreass(alfakrøll)vfk.no 93 47 95 47
Sørensen, Erik Lærer eriksor(alfakrøll)vfk.no 41 40 29 89
Tangen, Frank Tore G. Lærer franktoregt(alfakrøll)vfk.no 98 22 56 35
Ulshagen, Silja L. Lærer, rådgiver siljau(alfakrøll)vfk.no

93 40 55 16

Øren, Christer Lærer christero@vfk.no  92 45 89 32
Ådland, Arvid Lærer arvida(alfakrøll)vfk.no 92 42 23 51
Aamodt, Elisabeth Lærer elisabethaa(alfakrøll)vfk.no 95 27 01 27