Opplæring barn, ungdom og voksne i helse- og barnevernsinstitusjoner

For barn og unge som har et opphold på Sykehuset i Vestfold (SiV), (ved Barne- og ungdomssenteret SiV, ved Klinikk fysikalsk og medisinsk rehabilitering (KFMR), Kysthospitalet og ved Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUPA)) eller er plassert i en barneverninstitusjon i Vestfold, har Vestfold fylkeskommune ansvaret for at rettighetene til opplæring blir ivaretatt. Dette omfatter retten til grunnskoleopplæring, videregående opplæring og spesialpedagogisk hjelp (barnehage). Jfr Opplæringsloven § 13-3a, § 5-7 og §13-2.

Barn og unge som dette gjelder, og som av ulike årsaker ikke kan fortsette på sin hjemmeskole, eller nærskolen til institusjonen, kan melde behov for opplæring i Skolen for sosiale og medisinske institusjoner (SMI-skolen). Dette gjør institusjonen i samarbeid med foresatte og/eller eleven selv. Fylkeskommunen har utarbeidet egen prosedyre for dette, se Inntak.

For voksne som er innlagt på SiV, KFMR, Kysthospitalet, og som etter Opplæringsloven § 4A-1 har behov for fornyet grunnskoleopplæring, har fylkeskommunen ansvar for å gi dette. Dette gjelder voksne pasienter med særlig behov. Disse kan og melde behov for opplæring i SMI-skolen. Dette gjør institusjonen i samarbeid med pasienten, etter gjeldende prosedyre.