Barnevern Melsomvik

Ungdom som bor i en barneverninstitusjon i Vestfold, enten i regi av Bufetat eller i private institusjoner, kan få opplæring i SMI-skolen.

Dette gjelder de ungdommene som av ulike årsaker ikke kan fortsette opplæringen på sin hjemmeskole, eller på nærskolen til institusjonen.

Vi gir tilpasset opplæring og skoledagens innhold og omfang planlegges og tilrettelegges i samarbeid med eleven selv, foresatte, institusjonen og etter en sakkyndig vurdering fra PPT i Vestfold.

Vi får elever fra følgende institusjoner i fylket:

Bufetat

  • Buskerud og Vestfold Ungdomssenter, Barkåker
  • Multifunc, Sandefjord
  • Skjerfheimkollektivet, Lardal

Privat

  • Klokkergården, Stokke
  • Human Care, LØFT AS, avdeling Kilengt. 1, Tønsberg
  • Human Care, LØFT AS, avdeling Bøgata 24
  • Human Care, LØFT AS, avdeling Idrettsveien 21
  • Human Care, LØFT AS, avdeling Vivestad

Vi holder til i Melsomvikveien 182, Melsomvik, ved Melsom videregående skole.

Skolen holder stengt i skolens ferier, blant annet uke 40 og uke 8, se skoleruta for Vestfold.

Etter endt opphold skriver SMI-skolen en rapport som sendes til elevens hjemkommune.

Se info om Inntak.