BUPA familie Sykehuset i Vestfold

Gå direkte til

SMI-skolen gir opplæring til barn som er på et opphold sammen med familien sin på BUPA, Poliklinikk intensiv, familieenheten.

Vi tilbyr undervisning på alle trinn. Skoledagen er fra 09.15 – 11.30 tre dager i uken og fra 08.30 – 11.30 to dager i uken. Undervisningen foregår en til en og/eller i liten gruppe.

Vi vektlegger trivsel og mestring og samarbeider tett med foresatte, hjemmeskolen og BUPA, familieenheten.

Opplæringen foregår i egne skolelokaler i Haakon V gt.5 i Tønsberg.

Etter endt opphold skriver SMI-skolen en rapport som sendes til elevens hjemmeskole.

Se info om Inntak.

Se brosjyre.