Rehabilitering voksne Kysthospitalet

Gå direkte til

Voksne som etter sykdom eller skade har behov for fornyet grunnskoleopplæring, og som er på et rehabiliteringsopphold på Kysthospitalet, kan få slik opplæring av SMI-skolens logoped.

Opplæringen foregår i egne lokaler på Kysthospitalet i Stavern.

SMI- skolens logoped samarbeider tett med Kysthospitalets egen logoped og øvrig helsepersonell ved avdelingen. 

Opplæringen foregår en til en.

Skolen holder stengt i skolens ferier, blant annet uke 40 og uke 8, se skoleruta for Vestfold.

Etter endt opphold skriver SMI-skolen en rapport som sendes til pasientens hjemkommune.

Se info om Inntak.