Utdanningstilbud videregående opplæring

Gå direkte til

Som videregående elev ved SMI-skolen får du primært tilbud om fellesfagene på studiespesialiserende studieretning og på yrkesfaglig studieretning. Skolen kan i tillegg gi opplæring i noen programfag på begge studieretninger.

Studieforberedende utdanningsprogram - skoleåret 18/19

Fellesfag Vg1
 Engelsk
 Geografi
 Kroppsøving
 Matematikk
 Naturfag
 Samfunnsfag
 Norsk
Fellesfag Vg2/Vg3
Historie
Kroppsøving
Matematikk 2P
Norsk
Religion og etikk
Fremmedspråk
Fransk
Spansk

 

Programfag, realfag
Matematikk for realfag R1 
 
Programfag, språk, samfunn og økonomi
Matematikk for samfunnsfag S1 
Internasjonal engelsk
Samfunnsfaglig engelsk
Sosialkunnskap
Psykologi 2
Historie og filosofi 1


 Yrkesfaglig utdanningsprogram

Fellesfag Vg1
Engelsk
Norsk
Matematikk 1PY
Kroppsøving
Naturfag
Fellesfag Vg2
Engelsk
Norsk
Kroppsøving

Samfunnsfag

Matematikk 2PY

Programfag
Service og samferdsel