Utdanningstilbud videregående opplæring

Gå direkte til

Som videregående elev ved SMI-skolen får du primært tilbud om fellesfagene på studiespesialiserende studieretning og på yrkesfaglig studieretning. Skolen kan i tillegg gi opplæring i noen programfag på begge studieretninger.

Studieforberedende utdanningsprogram

Fellesfag Vg1
 Engelsk
 Geografi
 Kroppsøving
 Matematikk
 Naturfag
 Samfunnsfag
 Norsk
Fellesfag Vg2/Vg3
Historie
Kroppsøving
Matematikk 2P
Norsk
Religion og etikk
Fremmedspråk
Fransk
Spansk

 

Programfag, realfag
Matematikk for realfag R1 og R2
Kjemi 1
Fysikk 1
Programfag, språk, samfunn og økonomi
Matematikk for samfunnsfag S1 og S2
Internasjonal engelsk
Samfunnsfaglig engelsk
Sosiologi og sosialkunnskap
Psykologi 1
Historie og filosofi 1 og 2


 Yrkesfaglig utdanningsprogram

Fellesfag Vg1
Engelsk
Norsk
Matematikk 1PY
Kroppsøving
Naturfag
Fellesfag Vg2
Engelsk
Norsk
Kroppsøving

Samfunnsfag

Matematikk 2PY

Programfag
Restaurant og matfag
Service og samferdsel