Inntak

SMI-skolen er alternativ opplæringsarena for de videregående skolene i Vestfold.

Alle elever må søke seg inn til en av de ordinære videregående skolene i Vestfold. Det er i samarbeid med denne skolen og Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) man vurderer behovet for alternativ opplæringsarena.  Det er skolen som bistår eleven med å søke til SMI-skolen.

Se prosedyre for tilrettelegging for opplæring i videregående skole:

Prosedyre for identifisering kartlegging og oppfølging av læringsresultater