Timeplan fellesfag

Gå direkte til

 TIMEPLAN - Studiespesialisering vg1

 

 TID

MANDAG

TIRSDAG

ONSDAG

TORSDAG

FREDAG

1

08.35-09.20

SAMFUNNSFAG (SAF1001) 

MATTE 1P(MAT1011) 

 

NORSK (NOR1201)

ENGELSK (ENG1002)

NATURFAG (NAT1002)

2

09.20-10.05

KROPPSØVING (KRO1004)

SAMFUNNSFAG (SAF1001)

MATTE 1P(MAT1011) 

 

NORSK (NOR1201)

KROPPSØVING (KRO1004)

ENGELSK (ENG1002)

NATURFAG (NAT1002)

3

10.20-11.05

KROPPSØVING (KRO1004)

SAMFUNNSFAG (SAF1001)

MATTE 1P(MAT1011) 

 

NORSK (NOR1201)

KROPPSØVING (KRO1004)

ENGELSK (ENG1002)

4

11.35-12.20

MIDTTIME

ENGELSK (ENG1002)

NATURFAG (NAT1002)

MIDTTIME

MATTE 1P(MAT1011) 

MIDTTIME

5

12.20-13.05

NORSK  (NOR1201)

ENGELSK (ENG1002)

NATURFAG (NAT1002)

 

MATTE 1P(MAT1011) 

 

6

13.15-14.00

NORSK (NOR1201) 

NATURFAG (NAT1002

 

KIKORA

 

7

14.04-14.50

 

 

 

 

 


TIMEPLAN- Studiespesialisering vg2 og vg3 - Fellesfag

 

 TID

MANDAG

TIRSDAG

ONSDAG

TORSDAG

FREDAG

1

08.35-09.20

MATTE 2PY (MAT1005)

MATTE 1T (MAT1013) 

MATTE 1T (MAT1013)

NORSK   (NOR1211)

HISTORIE (HIS1001)

NORSK   (NOR1211)

 

2

09.20-10.05

MATTE 2PY (MAT1005)

MATTE 1T (MAT1013) 

 

MATTE 1T (MAT1013)

NORSK   (NOR1211)

KROPPSØVING (KRO1006)

HISTORIE (HIS1001) 

NORSK   (NOR1211)

 

 

3

10.20-11.05

MATTE 2PY (MAT1005)

MATTE 1T (MAT1013) 

NORSK  (NOR1211)

KROPPSØVING (KRO1006)

HISTORIE (HIS1001) 

NORSK   (NOR1211)

 

4

11.35-12.20

MIDTTIME

RELIGION/ETIKK (REL1001)

MIDTTIME

 HISTORIE (HIS1002)

 

MIDTTIME

5

12.20-13.05

MATTE 2P (MAT1015)

RELIGION/ETIKK (REL1001)

MATTE 2PY (MAT1005)

GEOGRAFI (GEO1001)

HISTORIE (HIS1002)

 

NORSK   (NOR1211)

6

13.15-14.00

MATTE 2P (MAT1015)

RELIGION/ETIKK (REL1001)

MATTE 2PY (MAT1005)

GEOGRAFI (GEO1001)

 

NORSK   (NOR1211)

7

14.04-14.50

MATTE 2P (MAT1015)

 

 

 

 

NORSK   (NOR1211)


TIMEPLAN - Studiespesialisering vg2 og vg3 - Programfag og språkfag

 

 TID

MANDAG

TIRSDAG

ONSDAG

TORSDAG

FREDAG

1

08.35-09.20

HISTORIE FILOSOFI 2 (SAM3001)

SPANSK I+II (FSP5097)

FRANSK I (FSP5019)

SPANSK I / II (FSP5091/5096)

HISTORIE FILOSOFI 2 (SAM3001)

 

 

PSYKOLOGI I(SAM3038)

 

2

09.20-10.05

HISTORIE FILOSOFI 2 (SAM3001)

FRANSK II (FSP5023)

SPANSK I+II (FSP5097)

FRANSK I (FSP5019)

SPANSK I / II (FSP5091/5096)

HISTORIE FILOSOFI 2 (SAM3001)

 

 

PSYKOLOGI I(SAM3038)

 

3

10.20-11.05

HISTORIE FILOSOFI 2 (SAM3001)

FRANSK II (FSP5023)

SPANSK I+II(FSP5097)

FRANSK I (FSP5019)

SPANSK I / II (FSP5091/5096)

 

 

 

PSYKOLOGI I(SAM3038)

 

4

11.35-12.20

MIDTTIME

FRANSK II(FSP5023)

MATTE S1 (REA3026)

 

MIDTTIME

 

PSYKOLOGI I(SAM3038)

 

 

 MIDTTIME

5

12.20-13.05

SAMFUNNS- ØKONOMI 2 (SAM3026)

SOSIAL- KUNNSKAP (SAM3016)

FRANSK II(FSP5023)

MATTE S1 (REA3026)

SPANSK I+II(FSP5097)

 

PSYKOLOGI I(SAM3038)

 

FRANSK I (FSP5019)

INTERNASJ. ENGELSK (SPR3008)

6

13.15-14.00

SAMFUNNS- ØKONOMI 2 (SAM3026)

SOSIAL- KUNNSKAP (SAM3016)

MATTE S1 (REA3026)

SPANSK I+II(FSP5097)

 

 

SOSIAL- KUNNSKAP (SAM3016) 

INTERNASJ. ENGELSK (SPR3008)

 

INTERNASJ. ENGELSK (SPR3008)

 

7

14.04-14.50

SOSIAL- KUNNSKAP (SAM3016) 

SPANSK I / II (FSP5091/5096)

 

 

SOSIAL- KUNNSKAP (SAM3016) 

INTERNASJ. ENGELSK (SPR3008)

 

INTERNASJ. ENGELSK (SPR3008)

 

TIMEPLAN - Yrkesfag vg1 og vg2

 

 

MANDAG

TIRSDAG

ONSDAG

TORSDAG

FREDAG

1

08.35-09.20

NORSK  (NOR1204)

ENGELSK (ENG1001)

MATTE 1PY (MAT1001)

NATURFAG (NAT1001)

SAMFUNNSFAG (SAF1001)

 

2

09.20-10.05

NORSK  (NOR1204)

ENGELSK (ENG1001)

MATTE 1PY (MAT1001)

NATURFAG (NAT1001)

SAMFUNNSFAG (SAF1001)

KROPPSØVING (KRO1004)

3

10.20-11.05

NORSK  (NOR1204)

ENGELSK (ENG1001)

MATTE 1PY (MAT1001)

NATURFAG (NAT1001)

SAMFUNNSFAG (SAF1001)

 

4

11.35-12.20

MIDTTIME

KROPPSØVING (KRO1004)

SERVICE OG SAMFERDSEL

MIDTTIME

NORSK  (NOR1204)

MIDTTIME

5

12.20-13.05

ENGELSK (ENG1001)

KROPPSØVING (KRO1004)

SERVICE OG SAMFERDSEL

 

NORSK  (NOR1204)

 

6

13.15-14.00

ENGELSK (ENG1001)

SERVICE OG SAMFERDSEL

 

 

 

7

14.04-14.50