Elevtjeneste

Gå direkte til

Skolens elevtjeneste i Melsomvik har som oppgave å hjelpe elevene med både store og små utfordringer i skolehverdagen. En studierektor, en miljøarbeider og to rådgivere er å treffe hver dag. Helsesøster har kontortid hver annen mandag i oddetallsuker. PP-rådgiver kommer til skolen ved behov. Det er PP-rådgiver fra elevens morskole som følger opp sine elever. Elevtjenesten har som oppgave å dekke ulike behov for hjelp som elevene måtte ha enten det er faglig rådgivning eller andre utfordringer i skolehverdagen. Av og til kan det kanskje være greit bare å ha en voksen å snakke med.

Skolens elevtjeneste har ansvaret for følgende oppgaver:

 • Utdannings- og yrkesveiledning (UOY-oppgaver)
 • Formidling, informasjon og bevisste valg
 • Karriereplaner 
 • Differensiert og tilpasset opplæring for alle
 • Lese- og skrivevansker
 • Alle former for lærevansker
 • Integrering og inkludering
 • Faglige utfordringer i skolehverdager
 • Når livet er litt trøblete – en voksen å snakke med
 • Hjelp her og nå – samt henvisning til eksterne hjelpetiltak der det trengs

Rådgivere

Skolens to rådgivere er:

Silja Ulshagen

Rådgiver/lærer

Mobil: 93 40 55 16
Sentralbord: 47 89 40 00

Send e-post

Katrine Rønningen

Rådgiver/lærer

Mobil: 95 81 11 84
Sentralbord: 47 89 40 00

Send e-post

Gjør avtale med Silja/Katrine direkte for samtale om utdanningsveier og formelle ting knyttet til opplæring, søknader, hva du bør velge, hva som kreves osv. Det er viktig du sier ifra til faglærer at du har avtale med rådgiver. De treffes på rådgiverkontoret i 2. etasje.

Silja og Katrine følger opp elever fordelt på følgende morskoler:
Silja Ulshagen Katrine Rønningen
Sandefjord vgs. Greveskogen vgs.
Thor Heyerdahl vgs. Melsom vgs.
Nøtterøy vgs. Re vgs.
Færder vgs. Færder vgs.
Horten vgs. Sande vgs.
 

 Holmestrand vgs. 

Pedagogisk-psykologisk tjenesten (PPT)

PPT skal bidra til at ungdom/elever/lærlinger/lærekandidater med rett til videregående opplæring får differensiert, tilrettelagt og tilpasset opplæring, samt personlig veiledning og råd i vanskelige livssituasjoner.

PPT samarbeider med lærere, rådgivere og helsetjenesten på skolen i forhold til oppfølging av elever og skolemiljø.

PPT har taushetsplikt vedrørende opplysninger vi får kjennskap til gjennom vårt arbeid.

Med en PP-rådgiver kan du snakke om:

 • Faglige utfordringer
 • Skolemiljø
 • Personlige vansker

Vibeke Rosnes Nilsen

Rådgiver PPT

Send e-post

Synne Christine S Blanch

Rådgiver PPT

Send e-post

Catharina Eriksen

Rådgiver PPT

Send e-post

 

Helsesøster

Helsesøster, Anita Ore, kan treffes på skolen mellom kl. 11:35 og 14:30 annen hver mandag i oddetallsuker fom uke 11. Helsesøster sitter på rom 10, og til helsesøster kan du komme med alle typer spørsmål og ting du lurer på. Tjenesten er gratis. Fokus er på helsefremmende og forebyggende arbeid. Helsesøster er der for elevene, har taushetsplikt og er et lavterskeltilbud.

Helsesøster kontakter via sms eller epost for timeavtale, eller via lærer.

Ellers er døren også åpen for drop in.

VELKOMMEN!

Hva kan en helsesøster hjelpe deg med?

 • Ensomhet
 • Mobbing
 • Kjærlighetsproblemer
 • Selvmordstanker
 • Overgrep
 • Vanskeligheter i forhold til foreldre
 • Prevensjon
 • Testing av kjønnssykdom
 • Bekymring for venner
 • Rusproblemer
 • Trenger å snakke med en voksen
 • Annet

 

Anita Ore

Helsesøster

Mobil: 46 93 52 40
Sentralbord: 47 89 40 00

Send e-post

Helsestasjon for ungdom

På helsestasjon for ungdom kan du få treffe helsesøster, lege og psykolog. De samarbeider også med fysioterapeut, lege, psykolog og barnevernsarbeidere.

Oversikt over helsestasjon for ungdom i Vestfold
Larvik Thor Heyerdahl vgs.
Hoffsgt. 6, Larvik
Tirsdag 13.00-15.30
Torsdag 14.00-15.30
Sandefjord Sandefjord medisinsk senter
v/legevakta
Skiringssalsv. 26
Tirsdag 13.30-17.00
Onsdag 13.30-17.00
Tønsberg Byfogdløkka
Halfdan Wilhelmsens alle
Tirsdag 14.30-17.00
Nøtterøy Tinghaug Onsdag 14.00-17.00
Horten Horten rådhus Tirsdag 14.30-16.30
Holmestrand Langgaten 45 Tirsdag 16.00-18.30

Miljøarbeider

Thomas Lien er skolens miljøarbeider. Han legger til rette for felles trivselstiltak på skolen. I tillegg følger han opp elever i praktiske aktiviteter og i skolens midttime.

Thomas Lien

Miljøarbeider

Mobil:  41 33 42 92
Sentralbord: 47 89 40 00

Send e-post

Oppfølgingstjenesten

Fylkeskommunen har ansvar for å levere gode tjenester til fylkets innbyggere og videregående opplæring er en av de største tjenesteområdene. Politikerne definerer hva som er en bedre framtid for Vestfold-samfunnet og hvordan vi kommer oss dit. Alle medarbeidere i Vestfold fylkeskommune spiller en viktig rolle i utførelsen av samfunnsoppdraget. Verdiene profesjonell, rettferdig, modig og åpen skal til enhver tid gjenspeiles i det arbeidet hver enkelt ansatt gjør. Oppfølgingstjenestens (OT) samfunnsoppdrag er å bidra til at ungdom mestrer og gjennomfører utdanning på best mulig måte og på denne måten blir aktive deltakere i eget liv. De ansatte i OT skal i alt sitt arbeid legge til rette for at ungdom skal oppleve trygghet, toleranse og mestring. Målgruppen til OT er all ungdom i Vestfold mellom 15 og 21 år med rett til videregående opplæring som ikke er i opplæring eller arbeid. OT i Vestfold jobber også frafallsforebyggende med elever og lærlinger som står i fare for å avbryte utdanning.

OT kan hjelpe deg med:

 • Ha oversikt over og ta kontakt med ungdom i målgruppen
 • Tilby ungdom i målgruppen oppfølging og veiledning
 • Tilby ungdom i målgruppen opplæring, arbeid, eller andre kompetansefremmende tiltak
 • Jobbe frafallsforebyggende med elever og lærlinger i videregående opplæring
 • Koordinere tjenester og hjelpetiltak rundt ungdom i målgruppen

Målet med tilbudene er å få ungdom tilbake i opplæring eller arbeid.