Åpner restauranten for 9. klassingene

Rekordmange vil besøke restaurant- og matfag på Rett kursvalg neste uke.

Tirsdag 14. og onsdag 15. november åpner THVS dørene for nærmere 600 9. klassinger fra Larvik og Lardal. Restaurant- og matfag, helse- og oppvekstfag og idrettsfag er blant utdanningsprogrammene som kan glede seg over en solid økning i antall besøkende i løpet av de to besøksdagene med henholdsvis 129, 168 og 164 elever.

– Det er veldig gledelig at så mange elever har valgt å komme til oss. For å få plass til alle sammen er vi nødt til å åpne opp og utvide med antall bord, men det gjør vi med glede. Alle er velkommen til oss, sier avdelingsleder Åse Melau på restaurant- og matfag.

Avdelingslederen lover at samtlige elever skal få prøve seg på kjøkkenet for få et best mulig inntrykk av skolehverdagen på THVS.

– Vi legger opp til å vise fram mesteparten av fagbrevene sånn at elevene kan se hvilke valgmuligheter som finnes. For mulighetene er mange – ikke minst etter endt læretid. Behovet for fagfolk er stort, sier Melau.

Vg1-elevene informerer

På helse- og oppvekstfag er Vg1-elevene (bilde under) i gang med forberedelsene til neste uke. Det er nemlig elevene selv som skal ta imot de 168 ungdomsskoleelevene.

– Etter en felles samling i basen med informasjon fra lærerne, er det elevene som rullerer på de ulike stasjonene og forteller om undervisningsopplegg både i teori og praksis. I tillegg er det en gruppe som tar med seg 9. klassingene og viser dem rundt på skolen, forteller avdelingsleder Heidi Elgesem.

– Selv om Vg1-elevene våre er ganske ferske selv, fungerer de veldig fint under rett kursvalg. Mange ungdomsskoleelever syns nok det kan være lettere å stille spørsmål til elever som er tilnærmet jevnaldrende. Vi gir elevene våre mer eller mindre fritt spillerom når de skal planlegge hvordan dagene skal legges opp, legger Elgesem til.

God balanse

Bernhard Grøtan, som er leder for elevtjenesten og ansvarlig for arrangementet på THVS, ser i likhet med Elgesem en stor verdi i at elever informerer elever.

– Elevene er en ressurs! I tillegg får de et metaperspektiv på egen læring når de settes i en lærerposisjon. De blir nødt til å tenke gjennom hvorfor de selv har vagt akkurat dette utdanningsprogrammet og hva de driver med skolehverdagen, sier Grøtan, som er fornøyd over at 9. klassingene fordeler seg jevnt mellom yrkesfaglige og studieforberedende utdanningsprogram.

– Det er fantastisk med denne gode balansen. Nå gleder vi oss til å ta imot 9. klassingene på tirsdag og vise fram alle mulighetene som finnes på THVS, avslutter Bernhard Grøtan.