Bli med i barnetoget!

Oppmøte i Dronningensgate seinest klokka 10.15.

Bøkeskogen står lysegrønn og klar for nasjonaldag, og elever og ansatte på THVS skal også bidra for å skape en strålende 17. mai.

Klokka 10.00 bekranser vår elevrådsleder, Ingrid Myrland Johansen, Thor Heyerdahl-monumentet på Tollerodden. Alle tillitselever oppfordres til å møte her, sammen med fane- og flaggbærere. Også andre elever og ansatte, som har lyst til å overvære bekransningen, er velkomne.

Øvrige elever og ansatte møter i Dronningensgate, ned mot Indre havn, senest klokka 10.15.

– Elever og ansatte som skal gå i toget, oppfordres til å være ute i god tid. Toget går videre klokka 10.30 med fane- og flaggbærerne først og russen bakerst, sier konstituert rektor Trude Cecilie Hasle.

Toget går traséen Dronningens gate - Storgata - Prinsegata - Larvik torg - Nansetgata - Sverres gate – Gunnar Thoresens vei - Festplassen i Bøkeskogen.

 

Mer informasjon om 17. mai-arrangementet i Larvik sentrum

 

Rekkefølgen i barnetoget 2018

1.            Flaggborg v/ Mesterfjellet skole

2.            17. mai-komiteen

3.            Nanset Skolekorps 80 år

4.            Verdensmesteren 30 år

5.            Ra ungdomsskole 15 år

6.            Mesterfjellet skole

7.            Hedrum ungdomsskole

8.            Østre Halsen Skolekorps

9.            Østre Halsen skole

10.          Kongshaugen kristne grunnskole

11.          Frøy skole

12.          Østre Halsen Junior- og Aspirantkorps

13.          Valby skole

14.          Mellomhagen ungdomsskole

15.          Sky skole

16.          Langestrand skole

17.          Halsen Ungdomskorps

18.          Hedrum barneskole

19.          Fagerli skole

20.          Thor Heyerdahl videregående skole