Musikklinja utvider tilbudet

Foto: Andreas Oxholm
Nå kan du velge laptop og låtskriver som hovedinstrument.

– Vi er veldig glade for utvidelsen av tilbudet på musikklinja og håper at to nye valgmuligheter vil være positivt for rekrutteringen av nye elever, sier musikklærerne Anne-Lise Aamli og Anders Buaas.

Det utvidete tilbudet trer i kraft allerede fra skoleåret 2018-2019, og vil derfor få innvirkning på 10. klassingene som skal søke videregående opplæring før søknadsfristen 1. mars.

– Vi har nok mistet noen søkere tidligere som tenker at de ikke kan søke seg til musikklinja fordi de ikke spiller et tradisjonelt instrument. Nå får de blant annet muligheten til å bruke å bruke laptopen til musikkproduksjon, forteller Aamli.

Modernisering

Musikklærerne er ikke i tvil om at laptop, sammen med låtskriver, bidrar til en modernisering av linja som kanskje har framstått som litt gammeldags i forhold til hvordan mange musikere jobber i dag.

– Tilbudene står mer i stil til dagens musikkbransje, og henvender seg tydelig til en elevgruppe som normalt sett kanskje ikke ville søkt musikklinja, sier Aamli og Buaas.

De har allerede merket seg en viss etterspørsel etter laptop-tilbudet, og regner samtidig med at elever med ambisjoner om å utvikle sitt talent for låtskriving vil melde sin interesse.

– Låtskriver vil bli en slags kombinasjonsløsning der tanken er å kombinere sang med for eksempel gitar eller piano, og komponering av egne sanger og utvikling av sitt eget uttrykk, forteller Aamli.

Nå håper Aamli, Buaas og resten av musikklinja at de to nye alternativene til hovedinstrument vil appellere til ungdomsskoleelevene som om ikke mange uker må bestemme seg for hvilket utdanningsprogram de ønsker å søke seg til på videregående skole.

For spørsmål knyttet til de nye tilbudene, kan musikklærer Anders Buaas kontaktes på e-post andersb@vfk.no 

Emneord: Musikk og dans