Nå er rapporten klar

Foto: Utdanningsdirektoratet
THVS-lærer har sittet i ekspertgruppen som skal bidra til å bedre det spesialpedagogiske tilbudet til barn og unge.

I fjor oppnevnte regjeringen en ekspertgruppe bestående av fagpersoner og forskere innen barnehage og skole i Danmark, Sverige og Norge for å se nærmere på det spesialpedagogiske tilbudet.

– Jeg ble litt satt ut da de ringte fra Kunnskapsdepartementet, men jeg ser at vi som sitter i gruppen utfyller hverandre på en veldig fin måte. Vi bringer helt ulike innfallsvinkler og perspektiver inn i arbeidet, samtidig som alle sitter med et oppriktig ønske om at barn skal få det bedre, uttalte THVS-lærer Elin Kragset Vold etter utnevnelsen i fjor vinter.

Spennende år

Det overordnede målet med ekspertgruppens arbeid er å bidra til at barn og unge som har behov for tilrettelagte tiltak, herunder spesialundervisning, får et pedagogisk og spesialpedagogisk tilbud av høy kvalitet og opplever økt inkludering i barnehage og skole.

– Spesialundervisning har vært tema i statlige utvalg flere ganger de siste årene, men jeg tror det er første gangen at alle i en ekspertgruppe står samlet bak forslagene som blir presentert. Det har vært et spennende år med mange gode faglige diskusjoner, forteller Vold.

Vil føre til endringer

Onsdag presenterte ekspertgruppens leder professor Thomas Nordahl utfordringer med systemet, og la fram flere forslag til hvordan tilbudet kan bli bedre. Rapporten ble overlevert kunnskapsminister Jan Tore Sanner (H).

– Et hovedtrekk i tiltakene vi foreslår er at spesialpedagogisk kompetanse må nærmere barn og unge. Det betyr at en del systemer, som PP-tjenesten og Statped, blir mer operative ute i skolen. Noen av forslagene vil, om de blir vedtatt, føre til store endringer i utdanningssystemet, sier Vold, og legger til at ekspertgruppens forslag ikke kommer til å bli særlig merkbare på THVS.

– Vi har opprettet mange av de systemene som ekspertgruppa foreslår for å skape en inkluderende skole. Rapporten har med flere eksempler fra THVS på gode løsninger, som for eksempel elevtjeneste, høydeopphold og kombinasjonsklassen som en integrert del av skolen. 

Kontinuerlig prosess

Nå håper Vold at skolen fortsetter det gode arbeidet.

– Å skape en inkluderende skole er en kontinuerlig prosess. Selv om vi har mange gode tiltak på plass på skolen vår håper jeg at vi fortsetter å arbeide for at alle elevene skal få opplæring av høy kvalitet og oppleve å være inkludert i et fellesskap, avslutter Elin Kragset Vold.

 

Regjeringen.no: Det spesialpedagogiske tilbudet til barn og unge er for dårlig