Søke skoleplass på THVS?

Foto: Nordsveen foto
Viktig huskeliste for deg som skal søke videregående opplæring 2019-2020.

Ved nyttår: FORBEREDELSER

• Sjekk at du har mottatt og tatt vare på kodene du har fått fra Altinn, slik at du kan logge deg inn i vigo.no.

• Hvis du har søkt deg inn tidligere, og valgt å få tilsendt koder for pålogging på SMS fra Altinn, må du se til at telefonnummeret ditt fremdeles er riktig.

• Dersom du oppdager at det er registrert feil telefonnummeret, eller du ikke finner kodebrevet ditt, må du kontakte Altinn så snart som mulig for å rekke å få nye koder/rette opp telefonnummeret ditt i tide før søkningen begynner.


Fra 4. januar til 1. mars: ELEKTRONISK SØKNAD OG KVITTERING

• Du søker i  vigo.no

• 1. februar 2019 er søknadsfrist for søkere til fortrinn og individuell behandling, innføringstilbud for minoritetsspråklige, samt særskilt språkopplæring. I tillegg kommer søknad om plass som lærekandidat.

• 1. mars 2019 er søknadsfrist for ordinære søkere til skole og bedrift.

• Det er veldig viktig at du skriver ut, eller tar skjermbilde av kvitteringen for søknaden din, og tar vare på denne. På denne måten kan du dokumentere at du har søkt, og hva ønskene dine er.


Fra 1. mars til 15. mai: KONTROLL/ENDRING AV SØKNAD

• Du bør før fristen går ut for endring 15. mai, logge deg inn på vigo og se at alt ser riktig ut med din søknad. På denne måten vet du at du har en gyldig søknad og at alt er klart før inntaket kjøres.

• Om du etter 1.mars har behov for å endre din søknad, må du ta kontakt med inntakskontoret på e-post inntak@vfk.no. Inntakskontoret trenger skriftlig beskjed om at du ønsker å endre din søknad. Du sender din fødselsdato, referansenummer på søknaden og hele navnet ditt på epost, og forklarer at du ønsker å endre søknaden. Inntakskontoret kan da åpne din vigo-bruker i et begrenset tidsrom, slik at du får lagt inn endringen.

• Dersom rådgiver, mor eller far skal hjelpe deg å endre din søknad, er det viktig at din e-postadresse står som kopi eller avsender når du tar kontakt med inntakskontoret. Dette er fordi du selv bestemmer hva du vil søke fra av du er 15 år. Inntakskontoret må vite at du er enig i en eventuell endring av søknaden/åpning av brukeren din på vigo.

• Husk å skrive ut/ta skjermbilde av, og ta vare på, ny kvittering når søknaden er endret.

• For deg som er elev i videregående skole og søker deg til vg2/vg3: Sjekk at du er kvalifisert til å gå videre og har en gyldig søknad inne. Dersom du har IV eller 1 i 3 eller flere fag, vil du ikke uten videre være kvalifisert til å søke deg videre. Du bør ha en dialog med skolen din, dersom du ender opp med flere enn 3 stryk. Skolen kan, i samråd med deg, lage en plan for hva du bør gjøre videre. 


6. juli: SJEKKE RESULTATET AV FØRSTEINNTAKET OG SVARE PÅ TILBUD

• Du er selv ansvarlig for å logge deg inn på vigo.no for å se om du har fått et tilbud i førsteinntaket. Du har en uke på deg til å svare på tilbud.

• Om du har fått et tilbud i førsteinntaket, må du takke ja til dette tilbudet for å beholde din skoleplass. Om du også står på venteliste på høyere ønske, og fremdeles ønsker å konkurrere om en plass her i andreinntaket, må du også takke ja til å stå på ventelisten.

• Du vil bare få ett tilbud om skoleplass. Dersom du har stått på venteliste i førsteinntaket, og klart å konkurrere deg inn her i andreinntaket, vil lavere ønsker falle bort.

• Hvis du takker nei til tilbudet du har fått, og kun ønsker å stå på venteliste på høyere ønsker, risikerer du å stå uten skoleplass, om du ikke klarer å konkurrere seg inn i andreinntaket.

• Når du har svart på tilbud om skoleplass, er det viktig at du går helt til kvitteringssiden. Skriv ut kvitteringen eller ta et skjermbilde av denne, og ta godt vare på dette dokumentet. Dette er beviset ditt på at du har svart på skoleplass.

NB: Vi anbefaler at du ikke svarer på telefon eller nettbrett, da deler av svarsiden ikke blir synlig for deg. Om du har svart på telefon/nettbrett, bør du innen svarfristen logge deg inn på en datamaskin for å se at alt er i orden med svaret ditt. Du kan eventuelt ta kontakt med inntakskontoret, om du er usikker på om du har fått svart riktig.

 

3. august: SJEKKE RESULATATET AV ANDREINNTAKET OG SVARE PÅ TILBUD

• Du er selv ansvarlig for å logge deg inn på vigo.no for å se om du har fått et nytt tilbud i andreinntaket, og for å svare på dette.

• Etter andreinntaket er det skolene som overtar inntaks- og ventelister. Dersom du fremdeles står på venteliste etter andreinntaket, vil du ikke kunne se det i vigo når listene endres. Skolen skal ta kontakt med deg, dersom det blir ledig plass.

• Om du ønsker deg over til en annen linje eller skole som du ikke i utgangspunktet har søkt, kan du selv kontakte skolene etter 6. august og be om å få komme på venteliste.