Søknadsfristen nærmer seg

På elektro fikk tiendeklassingene fra Mellomhagen prøve seg på både lodding og seriekobling. Foto: Ellen Marie Skjefstad
650 spente og nysgjerrige tiendeklassinger fylte skolen for å teste våre ti utdanningsprogram. Mange kom fra Sandefjord.

Det nærmer seg frist for å søke videregående skole. 1. mars må søknadene være levert – 1. februar for de med individuelle behov. For å gjøre valget litt lettere har ungdomsskoleelevene besøkt Thor Heyerdahl videregående skole i både 9. og 10. klasse.

Vg2-elevenes ansvar

Målet med Rett kursvalg er å vise frem de ulike utdanningsprogrammene, øke rekrutteringen og minimere feilvalg. Det har gitt resultater, for i dag er det svært få som avbryter utdanningen som følge av feilvalg.

Tirsdag var 650 tiendeklassinger på besøk for en siste mulighet til å oppleve to forskjellige utdanningsprogram før det endelige valget skal tas. Mesteparten av forberedelser og gjennomføring er det Vg2-elevene som har stått for – og det er tydelig at det er lagt ned mye godt arbeid.

- Det har vært en veldig bra dag, med engasjerte og nysgjerrige elever som snart skal ta et valg om videregående skole. Erfaringen vår er at det er en sammenheng mellom hvilken linje de besøker hos oss, og hva deres endelige valg blir, sier Bernhard Grøtan i elevtjenesten ved THVS.

I år var 52 prosent av tiendeklassingene på studieforberedende og 48 prosent på yrkesfaglige utdanningsprogram.

Flere fra Sandefjord

Grøtan forteller at det i år var en økning av antall elever fra ungdomsskoler i Sandefjord. 80 tiendeklassinger fra nabobyen testet ut byggfag, medier og kommunikasjon og dans – program de ikke har ved Sandefjord videregående skole.

Adrian Hjerpekjønn har bestemt seg: Han skal søke byggfag og håper å kunne begynne der fra høsten 2019. Nå er eleven på Ra ungdomsskole omgitt av materialer, redskaper, lasermålere og penn, papir og whiteboard for å kunne utføre praktisk matematikk.

Ra-elevene fikk kyndig veiledning av byggfag-lærer Leif Einar Brattbakk. Adrian Hjerpekjønn (til venstre) skal søke byggfag innen fristen 1. mars.

For teori og utregning utgjør en viktig del av byggfaget og er en grunnleggende ferdighet man må kunne. Utregning av grunnflater er også første stopp for elevene som besøker byggfag, før de gir seg løs på den praktiske delen med bygging av bod.

- Det er veldig bra med en dag som denne for å kunne teste ut om det er dette faget jeg vil ta. Jeg vil gjerne bli skytebas og da er dette første steg på veien, forteller Hjerpekjønn.

Ta kontakt

På alle utdanningsprogram var det full fres, informasjon og mye praktisk erfaring å hente for tiendeklassingene. Nå er det opp til hver og en hva de velger å søke. Dersom de ønsker videre hjelp for å ta riktig utdanningsvalg kan elevtjenesten ved THVS kontaktes.