Viste fram skolehverdagen

600 ungdomsskoleelever fikk et innblikk i valgmulighetene på videregående skole.

I løpet av to innholdsrike dager har 9. klassingene i Larvik og Lardal besøkt to utdanningsprogram som de ønsker å få vite mer om. Rett kursvalg er en obligatorisk del av ungdomsskolefaget utdanningsvalg, og i den såkalte Vestfold-modellen legges det opp til at elevene skal få minst tre dager med besøk og deltagelse i videregående opplæring.

– Vi mener det er viktig å legge opp til to dager på 9. trinn nettopp fordi mye av motivasjonen og grunnlaget for videre valg ligger i dette møtet med skolen, og vi er glade for at alle elevene fikk innvilget både første- og andrevalget sitt. I tillegg fordelte valgene seg fint mellom yrkesfaglige og studieforberedende utdanningsprogram - noe som er en stor styrke, forteller leder av elevtjenesten på THVS Bernhard Grøtan.

Kastet ut i det

600 ungdomsskoleelever på besøk betyr økt aktivitet i både verksteder, dansesaler, på kjøkken, laboratorier, treningssenter og andre undervisningsrom. Ett av stedene der 9. klassingene virkelig ble kastet ut i hverdagen på videregående skole var på medier og kommunikasjon (MK).

– Hos oss ble elevene satt til å jobbe med en case der en gutt hadde omkommet i et skisenter, og de skulle finne ut hva som egentlig hadde skjedd. Da gjelder det å stille de rette spørsmålene og redigere med stødig hånd, forteller MK-lærer Peter Nordgreen.

Tirsdag 9. januar er det 10. klassingenes tur til besøke THVS. For de eldste ungdomsskoleelevene begynner nå søknadsfristen å nærme seg sakte, men sikkert. I tillegg til Rett kursvalg, har elevene også mulighet til å besøke THVS under Åpen skole 24. januar. Da er skolen åpen for alle, og både familie og venner kan tas med på råd før det endelig valget skal tas før 1. mars.