Lærebøker

Gå direkte til

Låne lærebøker?

Glemt bok?

Elever får låne ett eksemplar av hver bok. Har du glemt boka hjemme, glemt nøkkelen til skapet ditt eller lignende, kan du sitte i biblioteket og jobbe med boka dersom vi har et ekstra eksemplar. Du kan eventuelt ta kopi av det du trenger. Men vi låner ikke ut to eksemplar av samme bok til en og samme elev.

Mistet bok?

Ta kontakt med oss hvis du har mistet ei bok.

Bytte av fag?

Har du byttet fag må den gamle boka leveres inn før du kan få utdelt bok i faget du bytter til.

Lærling?

Lærlinger får låne bøker i læretida. Du må fremvise lærlingkontrakt og legitimasjon når du skal låne bøkene.

Privatist?

Privatister får låne bøker hvis vi har flere igjen når skolens egne elever har fått de bøkene de trenger. Det vil si tidligst etter høstferien.

Tidligere elever har rett til å låne til ny eksamen når de melder seg opp til den første oppsatte eksamen etter at de strøk.

Student i praksis?

Lærerskolestudenter kan låne lærebøker i den perioden de er her, dersom vi har bøker til overs etter at skolens egne elever har lånt det de skal ha.

Kontrakt for lån av lærebøker

Du og/eller dine foresatte undertegner en avtale om lån av lærebøker (gratis læremidler) før du kan motta bøkene.

Denne avtalen presiserer følgende:

  • Frist for innlevering av lånte bøker er siste skoledag.
  • Ved tap av skolebøker i løpet av skoleåret må eleven erstatte boka med ny bok eller betaling. Skolen velger prosedyre for dette.
  • Ved for sen innlevering av skolebøker (dvs. etter skoleslutt) vil elev/foresatt bli holdt erstatningspliktig.
  • Elevene er også erstatningspliktig dersom bøkene ikke leveres inn i tilfredsstillende forfatning.
  • Erstatningskrav tilsvarer bøkenes utsalgspris + adm. omkostninger (kr. 50,-) for lærebøker som ikke leveres inn til avtalt tid eller i tilfredsstillende forfatning. Ved manglende betaling vil saken inngå i fylkeskommunens purre- og inkassorutiner med tilhørende kostnader.

Publisert: 17.11.2017

Oppdatert: 22.02.2018