Søknadsskjema

Gå direkte til

Elever skal fra september 2018, bruke den digitale skjemaløsningen for å søke om følgende fritak:

  • Fritak for vurdering med karakter i kroppsøving
  • Fritak fra opplæring i kroppsøving
  • Fritak fra vurdering med karakter i skriftlig sidemål
  • Fritak for opplæring i skole i 2. fremmedspråk
  • Fritak for tidligere beståtte fag

Du trenger en elektronisk ID (eks. MinID, Bank ID på mobil) for å kunne søke om fritak. Slik skaffer du deg en elektronisk ID dersom du ikke har det.

Logg deg inn på søknadsskjemaet med din elektroniske ID.

 

Følgende skjemaer må foreløpig fortsatt fylles ut på papir og leveres på skolen: 

 For spørsmål, ta kontakt med Elevadministrasjon på skolen.