Andre prosjekter

Gå direkte til

Operasjon Peru

THVS bruker den årlige innsamlingsdagen til å støtte Prosjekt Peru som jobber med barns rettigheter gjennom utdanning, helse, ernæring, rent vann og omsorg.

Fredag 2. november 2018 er det igjen klart for årets viktigste arbeidsdag. Vi håper på stort engasjemnet blant elevene!

Husk å melde fra om du har skaffet arbeid eller om du trenger hjelp til å skaffe deg arbeid denne dagen. Klikk her for å komme til skjemaet du skal fylle ut.

Mer om prosjekt Peru

Prosjekt Peru jobber med barns rettigheter gjennom blant annet utdanning, helse, ernæring, rent vann og omsorg. Prosjektet har et barnehjem og en barneskole i Monsefú nord i Peru. Barnehjemmet ble grunnlagt i 1992 og er i dag hjem for 15 tidligere gatebarn og foreldreløse.

Helt siden starten har støtten fra den videregående skolen i Larvik vært blant de største inntektskildene til å drive barnehjemmet og skolen i Peru. Der de fleste andre skoler i Norge er med i den landsomfattende aksjonen Operasjon Dagsverk, har vi heller valgt å binde sin innsats til Operasjon Peru.

Operasjon Peru går ut på at de ca 1.650 elevene ved Thor Heyerdahl vgs., sammen med elevene ved Re, Holmestrand, Melsom og Voss videregående skoler, gir en dags arbeid i solidaritet med barna i Peru. Elevene gjør alt fra å male og jobbe i butikker til å gå med innsamlingsbøsser og utføre hagearbeid. Inntektene går uavkortet til elevene ved skolen og til barna som bor på barnehjemmet.

Eget styre
Prosjekt Peru har et eget styre som er ansvarlige for å følge opp den daglige driften. Styret består av:

 • Jan Gusland, daglig leder
 • Trond Manvik, økonomiansvarlig
 • Nicole Gavel Bakke, representant for Re vgs.
 • Ingjerd Beate Nyhus Larsen, representant for Thor Heyerdahl vgs.
 • Yvonne Bjørnsgård


Alt av styrets arbeid i Norge foretas av frivillige da det er et viktig prinsipp for Prosjekt Peru at alle penger som samles inn går direkte til arbeidet i Peru

Psykisk helse

Psykiske vansker er blant hovedårsakene til frafall i videregående skole. Det ønsker vi å gjøre noe med.

Mer om psykisk helse

Samfunnet i dag bærer preg av høyt arbeidstempo, prestasjonskrav, skilsmisser og mange personlige valg i forhold til blant annet gruppepress, sosiale medier, vennekonflikter og hjemmeforhold. Dette berører sårbare ungdomsgrupper.

Forskning viser at 15-20 prosent av alle barn og unge har psykiske vansker og at åtte prosent av den samme aldersgruppen har tunge psykiske diagnoser. Dette er kunnskap og forståelse som vi tar på alvor. Det er alvorlig for hver enkelt ungdom som opplever tunge hverdager, vanskelige hjemmeforhold og/eller trøblete skolehverdager. Når elevene er lei seg og lite motiverte påvirker det skolehverdagen og elevenes læring. Derfor står arbeidet med psykisk helse sterkt på THVS. Dette gjør vi i samarbeid med blant annet fastleger, Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUPA) og Distriktsspsykiatrisk senter (DPS) på individnivå.

Lav terskel
På THVS består elevtjenesten av rådgivere, helsesøstre, miljøarbeidere, PP- tjenesten og en miljøterapeut som alle er tett på elevene. Vi kartlegger den enkelte elevs behov og i mange tilfeller er det tilstrekkelig med samtaleoppfølging og tilrettelegging over en kort periode.

I mer komplekse situasjoner kobler vi på andre hjelpeinstanser. Vi kan også være med eleven ut i spesialisthelsetjenesten hvis det er behov for denne tryggheten. Vi ønsker å prioritere familiesamarbeid i de tilfeller det er hensiktsmessig. I tillegg til individuelle samtaler tilbys gruppesamtaler med selvbilde og motivasjon som fokusområder.

Elevene skal oppleve at det er en svært lav terskel for å få snakke med en voksen når de har behov for det. Elevtjenesten gjør at elevene alltid vet hvor de skal henvende seg, tilbudet er forutsigbart og det er kort vei å gå. Fordi vi mener at det er avgjørende at elevene blir sett når de trenger det, etterstreber vi at det ikke skal være ventelister. Rask hjelp, øker sannsynligheten for å bedre livskvaliteten og hindre frafall i videregående skole.

Åpen skole

En dag i året åpner vi dørene for kommende elever, foresatte, næringsliv, samarbeidspartnere og resten av Larviks befolkning som har lyst til å se den flotte skolen vår. 

Mer om Åpen skole

For første gang siden skolen sto ferdig i 2009 åpnet THVS i januar 2014 dørene for næringsliv, elever, foresatte. Målet var å vise fram hva som foregår i skolehverdagen – i tråd med skolens visjon om å være åpen og utadvendt.

Skoleåret 2018-2019 arrangeres Åpen skole for femte.

Hold av 23. januar 2019 allerede nå!

Åpen skole skal bidra med verdifull informasjon til elever og foresatte i forbindelse med Rett kursvalg for niende- og tiendeklassinger. I tillegg ønsker skolen å legge til rette for økt samhandling med næringslivet og resten av omgivelsene.

På alle avdelinger legger elever og lærere ned en formidabel innsats for å gi et innblikk i hva skolens ti utdanningsprogram har å by på.

Boklunsj

En gang i måneden inviteres elever til å dele gode leseropplevelser med hverandre i biblioteket.

Mer om boklunsj

Lesing kan gi oss inspirasjon og informasjon. En god leseopplevelse kan vi ha med oss lenge, noen ganger for resten av livet. Bibliotekets boklunsj i storefri er et arrangement for og av skolens elever.

I forkant av lunsjen har to elever forberedt en 5-10 minutters omtale av en bok eller en film de vil anbefale andre. Etter presentasjonene er det mulig for tilhørerne å stille spørsmål og det åpnes også opp for at andre kan fortelle om egne leseopplevelser.

Under boklunsjen er det lov til å spise matpakka i biblioteket og det serveres kaffe, te og sjokoladekake.

Den kulturelle skolesekken

Den kulturelle skolesekken skal gi elever i videregående skole profesjonelle kunstmøter og kulturopplevelser.

Mer om DKS

DKS er en del av videregående opplæring. Det betyr at kunst og kultur er en del av den kompetansen elevene skal ha med seg etter endt skolegang. Kunst og kultur er identitetsskapende og med på å bevisstgjøre hvem vi er, hva vi står for og hvor vi kommer fra.

Alle elever skal i løpet av skoleåret 2018-2019 få to ulike arrangementer i regi av DKS.


Arrangementer 2018-2019:

 • 5. september 2018: Inn i Operaen
 • 10. september 2018: Heartbreak
 • 8. oktober 2018: Dette livet eller det neste
 • 7. november 2018: En fremmed verden
 • 18. januar 2019: 1066 - slaget ved Stamford Bridge
 • 24. januar 2019: Den yngre Eddaen
 • 30. januar 2019: KORK
 • 31. januar: Fightning Gravity
 • Uke 10 og 11: Det angår også deg
 • 7. mars: Underkastelser
 • 27. mars: Bilder forteller
 • Preus museum (dato kommer)
 • Arktitektur - hva er det? (dato kommer)
 • To kortfilmer av Marius Myrmel (dato kommer)
 • Thelma (dato kommer)

Endringer kan forekomme.

Her kan du lese mer om Den kulturelle skolesekken