Elevorganisasjoner

Gå direkte til

Elevrådsstyret

Elevrådet har kontortid i midttimen på onsdager. Ta turen innom N111 for tips til saker de kan jobbe videre med.

Elevrådsstyret ved THVS for skoleåret 2018-2019:

Informasjon om nytt eleveråd kommer i september 2018.

 

Russestyret

Hovedrussestyret ved THVS for skoleåret 2018-2019:

Informasjon om nytt russestyre kommer i løpet av høsten 2018.

 

Skolemiljøutvalget

Skolemiljøutvalget (SMU) skal gi råd i arbeidet med skolemiljøet.

Informasjon om SMU for skoleåret 2018-2019 kommer i september 2018.