Elevorganisasjoner

Gå direkte til

Elevrådsstyret

Elevrådet har kontortid i midttimen på onsdager. Ta turen innom N111 for tips til saker de kan jobbe videre med.

Elevrådsstyret ved THVS for skoleåret 2017-2018:

 • Ingrid Myrland Johansen, 3STDR (leder)
 • Håkon Hagstrøm Marthinsen, 2BAA (nestleder)
 • Jonathan August Michelsen, 3STCØ (sekretær)
 • Stian-Johan Frøid, 1MKA
 • Margreta Johanne Skjelbred, 1ATC
 • Markus Øritsland Olsen, 1HOA
 • Pedram Tahir, 2ELA
 • Erik André Solvang, 2TLA
 • Celine Wold Svendsen, 3PBYB
 • Jonathan Smith Grønnerød, 2MDA
 • Frida Borg Schliekelmann, 3IDA
 • Jenny Myrland Johansen, 3STFR
 • Ole Kristian Farmen, 2AMA
 • Per Sørensen, 2KSA
 • Reza Saeedi, 1KK 

Ingrid Myrland Johansen, 3STDR - lederHåkon Hagstrøm Marthinsen, 2BAA nestlederJonathan August Michelsen, 3STCØ sekretærCeline Wold Svendsen, 3PBYBErik André Solvang, 2TLAFrida Borg Schliekelmann, 3IDAJenny Myrland Johansen, 3STFRMargreta Johanne Skjelbred, 1ATCMarkus Øritsland Olsen, 1HOAOle Kristian Farmen, 2AMAPedram Tahir, 2ELAPer Sørensen, 2KSAReza Saeedi, 1KKStian-Johan Frøid, 1MKA 

Russestyret

Hovedrussestyret ved THVS for skoleåret 2017-2018:

 • Jenni Gloppe Solem, president
 • Lars Flesche Hellenes, visepresident
 • Martine Næss, økonomisjef
 • Jens Lukas Seierstad, HMS
 • Ingrid Myrland Johansen, festsjef 1
 • Johan Aares, festsjef 2
 • Kaja Rognlien, kommunikasjonssjef

Jenni Gloppe Solem presidentLars Flesche Hellenes visepresidentMartine Næss økonomisjefJens Lukas Seierstad HMSIngrid Myrland Johansen festsjef 1Johan Aares festsjef 2Kaja Rognlien kommunikasjonssjef

Skolemiljøutvalget

Skolemiljøutvalget (SMU) skal gi råd i arbeidet med skolemiljøet.

 • Pål Phillip Thomassen 1ELA
 • Lotta Asmyhr 2MDA
 • André Emil Weiseth 1SSB
 • Pedram Tahir 2ELA
 • Per Sørensen 2KSA
 • Trude Cecilie Hasle
 • Tonje Nordli
 • Lillian Kaupang

Publisert: 16.11.2017

Oppdatert: 05.03.2018