Om skolen

Gå direkte til

Thor Heyerdahl videregående skole i Larvik er blant landets største med sine over 1.580 elever og 300 ansatte. Skoleåret 2017-2018 tilbyr vi 10 ulike utdanningsprogram.
Foto: Jiri Havran

Velkommen til oss!

Vår store og flotte skole har allerede blitt åtte år gammel. Vi er stolte av å tilby god og framtidsrettet undervisning i moderne og trivelige lokaler.

Med våre 1580 elever og 300 ansatte er vi en av Norges største videregående skoler. Likevel klarer vi å møte den enkelte elev i skolehverdagen.

Hilsen fra rektor

Høsten 2014 mottok skolen Dronning Sonjas skolepris. Dette er Norges mest prestisjefylte skolepris, og den deles ut til skoler som utmerker seg innen likeverd, inkludering og læringsmiljø. Vi er stolte mottakere av prisen og jobber videre for at skolen skal være et godt sted å være og et godt sted å lære.

Skoleåret 2017-2018 tilbyr skolen utdanning innen ti programområder. Det sikrer våre elever et bredt utvalg av retninger fram mot fagbrev og studiekompetanse. Våre elever fordeler seg jevnt mellom studieforberedende og yrkesfaglige program. Det er positivt for skolen og byen vår.

Vi skal sikre at samfunnet har godt med utdannede mennesker som kan løse framtidens utfordringer. Vi er opptatt av å være en skole i byen og for byen. Derfor vil vi jobbe for et godt samarbeid med Larvik kommune, næringslivet og andre samarbeidspartnere.

THVS skal være en skole der elevene lærer ut over det normale, og det ser vi i meget gode læringsresultater og antall elever som fullfører og består. Dette forplikter, og vi jobber langsiktig og målrettet for å bli en enda bedre skole.

En forutsetning for å få til dette er et godt samarbeid med foresatte. Det legger vi opp til i formell og uformell dialog. Like viktig er det at det snakkes om skole og faglig utvikling i hjemmene.

Jeg håper at THVS innfrir forventningene fra elever, foresatte og samfunnet forøvrig. Jeg ønsker alle elever lykke til med et nytt skoleår!

Trude Cecilie Hasle
konstituert rektor

Skolens organisasjonskart

Organisasjonskart Thor Heyerdahl vgs 

Trude Cecilie Hasle er konstituert rektor i perioden 01.03.18-31.07.18. 

Historien

Thor Heyerdahl videregående skole har sin historie helt tilbake til 1800-tallet, gjennom Larvik Høyere skole, og til etablering av Larvik gymnas i 1964.

Les mer om skolens historie

De flyttet da over i en ny murbygning i Ahlefeldts gate 6, og Vestfold fylkeskommune overtok driften av all videregående opplæring.

I nyere tid var det fire videregående skoler i Larvik:

I tillegg til Larvik Gymnas var det Larvik handelsskole (senere Farris vgs), Larvik Yrkesskole (senere Kilden vgs) og Vestfold fylkes husflidsskole (senere Gloppe vgs).

Fra 2004 ble disse skolene slått sammen til en enhet, under navnet Thor Heyerdahl videregående skole.

I 2009 sto et nytt skolebygg ferdig. Landets største nybygde skole, bygget for ny tid og ny teknologi. Rom og utstyr legger til rette for en opplæring som er tilpasset den enkelte elev. 

Kantina

Kantina på THVS er åpen alle skoledager fra klokka 07.30 til 16.00. Her serveres gratis havregrøtfrokost til alle elever fra kl. 07.45-08.30.

 

Meny uke 34 (meny kommer)

Mandag 20. august:

Tirsdag 21. august:

Onsdag 22. august:

Torsdag 23. august:

Fredag 24. august: 

 

Interne og eksterne matbestillinger

I kantina kan det også bestilles servering i forbindelse med arrangementer på skolen og i Boligmappa Arena. Interne bestillinger må gjøres innen kl 12.00 dagen i forveien. 

Internt bestillingsskjema ligger i Portalen. For eksterne bestillinger kan kantina kontaktes på telefon 993 23 215.

Restaurant Tigris

Elevene på restaurant- og matfag driver restaurant Tigris. Restauranten holder åpent torsdager fra kl. 11.30 til 13.30 enkelte uker i skoleåret.

Bordbestilling til Tigris gjøres på e-post til tigris@vfk.no


NB! Husk å oppgi klokkeslett for når dere ønsker å komme. Begrenset antall plasser

Priser

Forrett 30,-

Hovedrett 90,-

Dessert inkl. kaffe 30,-

Mineralvann 25,-

Meny for høsten 2018

Meny kommer i august.