Pedagogiske prosjekter

Gå direkte til

Ved Thor Heyerdahl vgs. har vi en rekke satsingsområder og pågående prosjekter.

Erasmus+

Erasmus+ er EUs program for utdanning, ungdom og idrett i perioden 2014-2020.

Mer om internasjonalisering

Internasjonalisering av videregående opplæring inkluderer både økt mobilitet, styrket språkopplæring, nye arbeidsmetoder og at skoleeier skal ta ansvar for det internasjonale perspektivet i opplæringen.

Utdanningsinstitusjoner, opplæringskontor og bedrifter kan søke om støtte slik at elever og lærlinger kan ta deler av utdanningen i utlandet.

Elever kan ha praksisopphold ved en godkjent yrkesfagsskole og/eller ha praksis i bedrift/opplæringsorganisasjon, mens lærlinger utplasseres i en relevant bedrift.

Courageous explorers in the footsteps of Thor Heyerdahl 2018-2020

Migration i Europe

KISS

Det er nå utarbeidet veilederhefter til undervisning i kropp, identitet, seksualitet og samliv (KISS).

 Mer om KISS-prosjektet

Kari T. Haga og Hilde Ch. Lindstøl er spesialpedagoger med videreutdanning i sexologi og funksjonshemning, og jobber på Thor Heyerdahl vgs. ved avdeling for arbeids- og hverdagslivstrening (AHT).

Haga og Lindstøl tilbyr kursing og veiledning av personale, lærere, helsepersonell, elever/tjenestemottakere og andre i følgende emner:

 • Kroppens oppbygging: anatomi og fysiologi
 • Grensesetting
 • Identitet
 • Hygiene
 • Overgrep
 • Pubertet
 • Seksualitet
 • Prevensjon

Kontakt oss gjerne på e-post for spørsmål om kursing eller for å bestille hefte: kiss@vfk.no

Leksehjelpen

Hver tirsdag mellom klokka 14.00 og 17.00 er det leksehjelp for alle elever i kantina.

Siden oppstarten i 2010 har leksehjelpen blitt et veldig populært og et godt besøkt tiltak.

Mer om leksehjelpen

På leksehjelpen er en rekke lærere til stede i kantina. Elevene tilbys hjelp spesielt i fellesfagene matematikk, engelsk og norsk. Flere av veilederne er pensjonerte lærere som bidrar med mange års erfaring. Tospråklige faglærere i arabisk og somalisk er tilgjengelige. Kurdisk tilbys ved behov. Miljøarbeiderne er også til stede.

Leksehjelpen er et tilbud for alle elever ved skolen. I tillegg til hjelp med fag, får elevene servert et gratis, varmt måltid tilberedt av elever fra restaurant- og matfag, samt vann og kaffe.

Prosjektleder og kontaktperson for leksehjelpen er miljøterapeut Tonje Nordli. Hun kan kontaktes på e-post tonjen(a)vfk.no eller på telefon 997 38 310.

Livsglede for Eldre

Helse- og oppvekstfag på THVS er med i prosjektet som jobber for å gi alle eldre en god og meningsfull hverdag.

Mer om Livsglede for Eldre

Stiftelsen er en sosial velferdsorganisasjon som arbeider for at alle eldre skal ha en god og meningsfull hverdag. Gjennom gode opplevelser skal stiftelsen stimulere sosiale, åndelige og kulturelle behov for den enkelte. Stiftelsens arbeid skal utløse frivillighet og engasjement.

Siden oppstarten på THVS har rekrutteringen til helse- og oppvekstfag økt både på Vg1 og ikke minst Vg2 helsearbeiderfag. Dette ses i sammenheng med elevenes engasjement i LFE-prosjektet.

Etter å ha startet opp prosjektet på Yttersølia sykehjem, er elevene nå også i full gang på Furuheim og Stavern sykehjem. I tillegg er Nanset eldresenter med på enkelte arrangementer sammen med Tårngården eldresenter. 

Elevene gir uttrykk for at prosjektet bidrar til å gi dem et annet syn på eldre når de ser hvilken glede de eldre har av de ulike aktivitetene.

På aktivitetsplanen står blant annet:

 • Aktivitetstilbud ved Yttersølia sykehjem
 • Aktivitetstilbud ved Tårngården eldresenter
 • Aktivitetstilbud ved Furuheim sykehjem
 • Aktivitetstilbud ved Stavern sykehjem
 • Hyggekvelder ved eldresenter
 • Arrangement inne på skolen hvor brukere fra eldresenter og sykehjem blir invitert inn til aktiviteter som Senior-OL, dans og konkurranser med påfølgende servering.
 • Sverigetur for hjemmeboende eldre
 • Busstur i nærområdet for sykehjemsbeboere

Finansiering av prosjektet skjer blant annet gjennom gaver fra næringslivet i Larvik i forbindelse med for eksempel servering og gevinster til utlodning. I februar 2016 overrakte Larvik kommune ved ordfører Rune Høiseth hele 100.000 kroner til prosjektet. Skoleåret 2014/2015 gjorde en gave fra Sparebankstiftelsen på 24.500,- mulig å arrangere tur til Sverige. I desember 2015 mottok Livsglede for Eldre på THVS hele 43.000 kroner fra Sparebankstiftelsen. Pengene brukes blant annet på turer med de eldre i inn- og utland.

Les mer om Livsglede for Eldre på stiftelsens egne nettsider

Newton Larvik

Newton-rommet er et ledd i en større realfagsatsing i Vestfold og drives av stiftelsen Realfag Larvik.

Mer om Newton

Newton Larvik, som ble åpnet i november 2014, skal fungere som et felles ressurssenter for naturfagundervisningen i skolene i Larvik. Ved Thor Heyerdahl skal alle Vg1-elever ved studieforberedende utdanningsprogram innom rommet i løpet av skoleåret. Stiftelsen er uavhengig og består av representanter fra Larvik kommune, Thor Heyerdahl vgs, Høgskolen i Sørøst-Norge og Larvik Næringsforening.

Hensikten med Newton-rom er å gi barn og unge gode lærings- og mestringsopplevelser med naturfag, matematikk og teknologi. Dette skjer gjennom undervisning som har fokus på læring gjennom praktiske aktiviteter i et stimulerende «forskermiljø».

Newtonrommet:

 • skal gjøre det lettere og mer interessant for dagens unge å velge realfaglige og teknologiske utdanningsveier
 • er et praktisk og spennende innredet og teknologisk velutstyrt undervisningslokale med fokus på naturfag, matematikk og teknologi
 • er ett av 30 Newtonrom på landbasis – Newton Larvik hittil det eneste i Vestfold
 • har en egen Newton-lærer står for undervisningen og leder klassen gjennom teori og praktiske aktiviteter
 • bygger all undervisning på læreplanene og skal være en del av norsk skole

Mer informasjon på Newton Larvik

Yrkesfaglig fordypning

Yrkesfaglig fordypning er en yrkesfagsatsing som skal sikre en god overgang fra skole til arbeidsliv.

Mer om YFF

Det er to klare målsettinger med yrkesfaglig fordypning:

 • Elevene skal få erfaring med innhold, oppgaver og arbeidsmåter som karakteriserer yrkene i utdanningsprogrammet.
 • De skal få mulighet til å fordype seg i kompetansemål fra læreplanene på Vg3 opplæring i bedrift. Formålet er at elevene skal få delta i realistiske arbeidssituasjoner.

Gjennomføringen av YFF krever et nært samarbeid mellom videregående skole og arbeidslivet i søndre Vestfold.

I henhold til læreplanen skal YFF på Vg1 gi elevene mulighet til å prøve ut enkelte eller flere sider av aktuelle lærefag. YFF utgjør 20 % av opplæringen det første skoleåret.

Vg2 gis elevene mulighet til å fordype seg gjennom erfaring med innhold, oppgaver og ulike arbeidsmåter.

TOF X - realfag for framtida

Som en del av den nasjonale ralfagsatsingen Realfag for framtida, tilbyr THVS faget teknologi og forskningslære X (TOF X) for 10. klasseelever skoleåret 2017-2018.

Mer om TOF X

Realfag for framtida skal øke interessen for realfag og teknologi og styrke rekrutteringen. TOF X har totalt 30 plasser pr. skoleår. Faget er ikke en forutsetning for å søke realfag på Vg1.

Faget
TOF X er praktisk rettet og inneholder blant annet forsøk med planlegging, bygging og utprøving av teknologiske produkter, i tillegg til vitenskapelige undersøkelser innenfor helse- og miljørelaterte emner.

Målgruppe
10. klasseelever med interesse for naturfag, matematikk, teknologi og forskning.

Inntakskriterier

 • Naturfagkarakter
 • Karaktersnitt (1. termin)
 • Skjønnsmessig vurdering
 • Ordenskarakter

Treårig realfag - forskerklassen

Studiespesialisering med treårig realfag er et tilbud for deg som er glad i naturfag og matematikk og som ønsker å jobbe med kompetansemål på et høyere nivå.

Les mer om forskerklassen under skolens utdanningsprogram