Arbeidslivstrening

Gå direkte til

Arbeidslivstrening er et tilrettelagt utdanningsprogram for ungdom med rett til spesialundervisning. Vi ønsker å selvstendiggjøre elevene for et liv i arbeid, bolig og samfunnet.
Foto: nordsveenravndal.no

Mål og muligheter

Ved arbeidslivstrening tilbyr vi et tilrettelagt utdanningsprogram for ungdom med lærevansker eller har manglende karaktergrunnlag fra grunnskolen. Det legges stor vekt på elevenes egne interesser, forutsetninger og sterke sider i gruppefellesskapet. Vi ønsker at elevene skal få et utdanningsløp som gir opplæring, trivsel og utvikling i trygge og forutsigbare omgivelser.

Opplæringsformer og arbeidsmåter

Elevene tilhører faste basisgrupper med egen kontaktlærer. I enkelte fag deltar elever fra flere basisgrupper sammen. Elevene undervises i fellesfag ut ifra sine egne forutsetninger og muligheter, og assistenter er med å sørge for å legge til rette for den enkelte.

I programfagene og prosjekter opplever elevene praktiske aktiviteter med faglig fordypning. Bruk av digitale arbeidsverktøy er en viktig del av opplæringen.

Fagområder

Elever som søker arbeidslivstrening har et langsiktig mål om deltakelse i varig tilrettelagt arbeid, eller i det ordinære arbeidsliv. På Vg3 får elevene arbeidspraksis gjennom skolens samarbeidspartnere.

Bilde fra arbeidslivstreningBilde fra arbeidslivstreningBilde fra arbeidslivstreningBilde fra arbeidslivstrening

Alle elever søker seg inn på et programområde. Hos oss har vi høy kompetanse innenfor restaurant- og matfag, teknikk og industriell produksjon, medier og kommunikasjon, service og samferdsel og helse- og oppvekstfag.

Vi har tilpassede undervisningsrom og god kompetanse i tilrettelegging innenfor disse programfagene. Elevene kan også hente kompetansemål fra andre utdanningsprogram. Undervisningen legger videre vekt på fellesfag som tilpasses elevens forutsetninger og ferdigheter.

Opplæringsløp

Individuelle opplæringsplaner danner grunnlaget for undervisningen. Vi er opptatt av elevenes fremtid etter avsluttet skolegang. All opplæring sikter mot at elevene etter sine forutsetninger skal mestre egen bo-, samfunns- og arbeidssituasjon.

Søknad og veiledning

Elevene søker på vigo. Vi anbefaler elever og foresatte å søke veiledning i søknadsprosessen. Bruk også rådgiver ved avgiverskole eller rådgiver ved THVS for veiledning med tanke på valg av programområder.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?