Programfag som nettfag

Gå direkte til

Nettskolen Vestfold er et fylkeskommunalt tilbud som er gratis for elever i Vestfold.  Gjennom nettundervisningen kan du ta fag som ikke tilbys på din lokale skole.

Om nettundervisningen

Du kan nå ta fag i Nettskolen Vestfold ved å følge undervisning i et virtuelt klasserom hvor du og dine medelever  møter faglæreren din til undervisning og læring. Det spiller ingen rolle hvor du bor, du kobler deg bare opp til klasserommet via en nettlenke. Alt du trenger er hodetelefoner med mikrofon og en god internettilkobling. 

Du vil jobbe på en litt annen måte enn du pleier ved at omvendt undervisnings-metodikk benyttes. Det innebærer at du i forkant av hver time jobber med e-leksjoner og digital samhandling med dine medelever. Undervisningen i det virtuelle klasserommet er målrettet og bruker læringdata fra e-leksjonene slik at akkurat du får tilpasset undervisning til akkurat ditt nivå. Du har oppmøteplikt akkurat som i tradisjonell undervisning og fravær blir ført på normal måte. 

Du som velger fag i Nettskolen Vestfold får en fleksibilitet i din opplæringssituasjon som gir deg mulighet til å ta fag din egen skole ikke tilbyr. 

Om fagtilbudet

Eksamenskurs Klar1P2P 

Vestfold fylkeskommune har et gratis tilbud til deg som skal opp til ny utsatt matematikkeksamen i 1P og/eller 2P i november. Det er et intensivkurs som beynner uka etter høstferien og som varer frem til eksamen.Hva gjør du?
Din skole vet at du skal få tilbudet. Det kan imidlertid være lurt å snakke med studiekoordinator/rådgiver å melde fra at du er interessert i intensivkurset. Har du spørsmål kan du sende det til  nettskolen@vfk.no

Undervisningen
Intensivkurset består av to deler: Vanlig undervisning på skolen 1-2 ganger per uke + hjemmearbeid som du utfører i e-leksjoner. De gir læreren din informasjon om ditt læringsarbeid og hva du trenger hjelp til når dere møtes i klasserommet.

Vår erfaring er at 7 av 10 som følger intensivkurset består eksamen. Vi legger opp all undervisning på nivå "klare eksamen" og læreren din har spesiell kompetanse på å hjelpe til med akkurat det.

 Fransk nivå III

Nettskolen tilbyr elever i Vestfold Fransk nivå III kostnadsfritt. Dette passer deg som ønsker å fordype deg i fransk og ønsker fleksibilitet. Undervisningstilbudet inkluderer også en språkreise en egenandel til Nice med lærer.

Hvordan foregår undervisningen?

Undervisningen foregår i et virtuelt klasserom, og i kombinasjon med e-leksjoner og samskrivingsverktøy får du praktisert fransk både skriftlig og muntlig med dine medelever og læreren din. Alt du trenger er en PC, internett og hodetelefoner med mikrofon. 

På Nettskolen Vestfold skjer undervisningen i virtuelle klasserom hvor elevene får undervisning i sanntid slik at de kan snakke med læreren og medelevene. Elevene kan komme fra hele Norge. Det spiller ingen rolle hvor du bor!

Oppstart

 • Undervisningen starter i begynnelsen av september 2018
 • Undervisningen er tirsdag og torsdag kl. 16-17. Tidspunktet kan justeres i samarbeid med klassen. 
  Det betyr at 5 timer på dagtid flyttes til to økter etter skoletid a 60 minutter.
 • Tilbudet inkluderer en frivillig språkreise med en egenandel på 4.500 kr til Nice i oktober (uke 42) 2018. Her vil du få praktisert målspråket, oppleve den franske kulturen og være elev på språkskole. 

Påmelding og opptak

Du melder deg på via din skole eller på http://vfk.empatix.no/nettskolen

Kinesisk nivå I

Nettskolen tilbyr elever Kinesisk nivå I. Dette passer deg som ønsker å lære deg kinesisk og ønsker fleksibilitet. 

Hvordan foregår undervisningen?

Undervisningen foregår i et virtuelt klasserom, og i kombinasjon med e-leksjoner og samskrivingsverktøy får du praktisert kinesisk både skriftlig og muntlig med dine medelever og læreren din. Alt du trenger er en PC, internett og hodetelefoner med mikrofon. 

På Nettskolen Vestfold skjer undervisningen i virtuelle klasserom hvor elevene får undervisning i sanntid slik at de kan snakke med læreren og medelevene. Elevene kan komme fra hele Norge. Det spiller ingen rolle hvor du bor!

Oppstart

 • Undervisningen starter i begynnelsen av september 2018
 • Undervisningen er tirsdag og torsdag kl. 16-17. Tidspunktet kan justeres i samarbeid med klassen. 
  Det betyr at 5 timer på dagtid flyttes til to økter etter skoletid a 60 minutter.

Påmelding og opptak

Du melder deg på via din skole eller på http://vfk.empatix.no/nettskolen

Informasjonsteknologi 2 (programmering)

I Informasjonsteknologi 2 lærer du å utvikle IT-systemer som er en kompetanse det er behov for i mange yrker. Du vil lære å planlegge, programmere og dokumentere både vanlige IT-systemer og multimediabaserte løsninger.

Faget er et 5 timer realfag som du kan ta enten på VG2 eller VG3 og som gir 1/2 realfagspoeng.

Hvordan foregår undervisningen?

Undervisningen foregår i et virtuelt klasserom, og i kombinasjon med e-leksjoner og samskrivingsverktøy får du praktisert faget både skriftlig og muntlig med dine medelever og læreren din. Alt du trenger er en PC, internett og hodetelefoner med mikrofon. 

Oppstart

 • Undervisningen starter i begynnelsen av september 2018

Påmelding
Påmelding skjer fra din skole eller på http://vfk.empatix.no/nettskolen

Matematikk 1T

Dette er et tilbud til deg som har 6 eller en sterk 5er i matematikk på ungdomsskolen og som ønsker en utfordring med å ta matematikk 1T i tillegg til ungdomsskolen på en videregående skole.

Tilbudet er en del av Den virtuelle matematikkskolen (DVM) som er et fagtilbud utviklet av Senter for IKT i utdanningen og Matematikksenteret. Undervisningen er todelt. Hjemme (eller på skolen) forbereder du deg via e-leksjoner før du møter til "vanlig" undervisning i det virtuelle klasserommet. Fagstoffet tilegner du deg gjennom e-leksjoner laget av matematikklærere. 

Undervisningen skjer i storgruppe på mandager og en valgfri klasse på tirsdag, onsdag eller torsdag. Undervisnigen starter normalt den første uka i september.

Du bør ha 6 i standpunkt på ungdomsskolen og faglæreren din må kunne bekrefte at du faglig «er ferdig med ungdomsskolepensum». Det betyr at både 8., 9. og 10. klassinger kan være kvalifisert for faget. 1T er et krevende fag og du må være forbredt på å bruke mye tid for å henge med.

Elever som tar fag fra videregående opplæring på ungdomstrinnet omfattes av eget regelverk som du kan lese om på utdanningsdirektoratets nettsider.

https://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/finn-regelverk/etter-tema/Innhold-i-opplaringen/Udir-04-2013/

Oppstart

 • Undervisningen starter i begynnelsen av september 2018

Påmelding og opptak

Informasjon om påmelding før 1. juni 2018 HER.

Matematikk R1

Vestfold fylkeskommune tilbyr elever som har fullført matematikk 1T å ta matematikk R1 i Nettskolen Vestfold. Det gjelder både ungdomsskoleelever som forserer matematikkutdanningen og ønsker å ta R1 på VG1 og elever som går på studieprogram hvor det normalt "ikke er mulig" å ta R1.

Undervisning starter i begynnelsen av september, og foregår tirsdag og torsdag kl. 16 - 17 og kan justeres noe i samarbeid med klassen. For å delta trenger du en PC med webkamera, høretelefoner med mikrofon og god internettilkobling.

Oppstart

 • Undervisningen starter i begynnelsen av september 2018

Påmelding og opptak 

Påmelding skjer via din skole eller på http://vfk.empatix.no/nettskolen

Matematikk R2

Matematikk R2 er et fag for deg som er spesielt interessert i matematikk og som trenger faget for å komme inn på videre studier. Vårt virtuell tilbud gjør det mulig å følge faget uavhengig av hvor du bor og passer også for elever på ulike studieprogram hvor faget ikke kan timeplasseres (Idrettsfag o.l).

Undervisningen foregår etter skoletid en time hver tirsdag og torsdag kl. 16-17, men kan justeres noe i samarbeid med klassen .I tillegg jobber du med e-leksjoner hjemme. Undervisningen starter den første uka i september. 

Du må være ferdig med matematikk R1 og du bør ha 4 eller bedre i standpunkt.

Oppstart

 • Undervisningen starter i begynnelsen av september 2018

Påmelding skjer fra din skole eller på http://vfk.empatix.no/nettskolen

Spansk nivå III

Nettskolen tilbyr elever i Vestfold Spansk nivå III kostnadsfritt. Dette passer deg som ønsker å fordype deg i spansk og ønsker fleksibilitet. Undervisningstilbudet inkluderer også en språkreise med en egenandel til Madrid med lærer.

Hvordan foregår undervisningen?

Undervisningen foregår i et virtuelt klasserom, og i kombinasjon med e-leksjoner og samskrivingsverktøy får du praktisert spansk både skriftlig og muntlig med dine medelever og læreren din. Alt du trenger er en PC, internett og hodetelefoner med mikrofon.

På Nettskolen Vestfold skjer undervisningen i virtuelle klasserom hvor elevene får undervisning i sanntid slik at de kan snakke med læreren og medelevene. Elevene kan komme fra hele Norge. Det spiller ingen rolle hvor du bor! 

Oppstart

 • Undervisningen starter i begynnelsen av september 2018
 • Undervisningen er tirsdag og torsdag kl. 16-17. Tidspunktet kan justeres i samarbeid med klassen. 
  Det betyr at 5 timer på dagtid flyttes til to økter etter skoletid a 60 minutter.
 • Tilbudet inkluderer en frivillig språkreise med en egenandel på 4.500 kr til Madrid i oktober (uke 42) 2018. Her vil du få praktisert målspråket og oppleve den spanske kulturen. 

Påmelding og opptak

Du melder deg på via din skole eller på http://vfk.empatix.no/nettskolen

Tysk nivå III

Nettskolen tilbyr elever i Vestfold Tysk nivå III kostnadsfritt. Dette passer deg som ønsker å fordype deg i tysk og ønsker fleksibilitet. Undervisningstilbudet inkuderer også en språkreise en egenandel til Berlin med lærer.

Hvordan foregår undervisningen?

Undervisningen foregår i et virtuelt klasserom, og i kombinasjon med e-leksjoner og samskrivingsverktøy får du praktisert tysk både skriftlig og muntlig med dine medelever og læreren din. Alt du trenger er en PC, internett og hodetelefoner med mikrofon.

På Nettskolen Vestfold skjer undervisningen i virtuelle klasserom hvor elevene får undervisning i sanntid slik at de kan snakke med læreren og medelevene. Elevene kan komme fra hele Norge. Det spiller ingen rolle hvor du bor! 

Oppstart

 • Undervisningen starter i begynnelsen av september 2018
 • Undervisningen er tirsdag og torsdag kl. 16-17. Tidspunktet kan justeres i samarbeid med klassen. 
  Det betyr at 5 timer på dagtid flyttes til to økter etter skoletid a 60 minutter.
 • Tilbudet inkluderer en frivillig språkreise med en egenandel på 4.500 kr til Berlin i oktober (uke 43) 2018. Her vil du få praktisert målspråket og oppleve den tyske kulturen. 

Påmelding og opptak

Du melder deg på via din skole eller på http://vfk.empatix.no/nettskolen