Treårig realfag (forskerklassen)

Gå direkte til

Studiespesialisering med treårig realfag, også kalt forskerklassen, er et tilbud for deg som er glad i naturfag og matematikk og som ønsker å jobbe med kompetansemål på et høyere nivå.
Foto: nordsveenravndal.no

Treårig realfag er et treårig løp som sikrer en stor bredde i realfagskompetansen. Ved å fullføre og bestå studiespesialisering med treårig realfag, oppnår du spesiell studiekompetanse. Det vil si at du tar fag som kreves for opptak til spesielle studier. Du kan ved å velge realfag, få inntil fire realfagpoeng, det vil si tilleggspoeng. Hvert realfag gir et halvt tilleggspoeng, matematikk R2 og fysikk 2 et helt tilleggspoeng.

Dine mål og muligheter

Treårig realfag - forskerklassen passer for deg som har planer om å studere ved universiteter og høyskoler både i Norge og utlandet, og som ønsker å holde mange muligheter åpne. Tilbudet er blant annet midt i blinken for deg som har studie- og yrkesambisjoner innenfor medisin og ingeniørfag. Norge har et stort behov for realister og fremtidige karrieremuligheter er derfor mange og gode.

Fag du møter

Vi tilbyr programfagene matematikk, biologi, kjemi, fysikk og teknologi og forskningslære.

  • Matematikk er både et teorifag og et ferdighetsfag, der det finnes et utall forskjellige regneteknikker. Matematikk kan ses på som en verktøykasse med redskap til å løse faglige problemstillinger som krever både fantasi og innsikt.

  • Biologi spenner fra mikroverdenen inne i cellene til samspillet i økosystemene på jorden.

  • Fysikk er menneskenes forsøk på å forklare fenomener i naturen ved hjelp av lover og regler.

  • Kjemi baserer seg på kjennskap til grunnstoffenes atomstruktur. Derfra bygges det opp forståelse for ulike kjemiske reaksjoner og strukturer.

  • I teknologi og forskningslære møter du realfagene i praksis gjennom virkelighetsnære prosjekter i samarbeid med blant annet universiteter og bedrifter.

Slik arbeider vi

Du vil gjennom hele opplæringsløpet følge den samme klassen, og dele de samme fagene på Vg1 og Vg2. Lærerne vil, så langt det er mulig, forsøke å lage tverrfaglige opplegg slik at sammenhengen mellom det du lærer i de ulike fagene kommer tydelig fram.

I realfagene vil du jobbe med både teori, praktiske forsøk i laboratorier og utendørs feltarbeid. En stor del av arbeidet foregår i grupper.

Opplæringsløp

Vg1 har du 30 timer med fellesfag i tillegg til fem timer biologi 1.

Vg2 har du fysikk 1, kjemi 1, matematikk R1 og teknologi og forskningslære 2.
I tillegg kommer 12 timer med fellesfag.

Vg3 har du, i tillegg til 15 timer fellesfag, minimum to av realfagene fysikk 2, kjemi 2, matematikk R2 og biologi 2.

I tillegg kan du på Vg3, dersom det er plass, velge et valgfritt programfag innenfor språk, samfunnsfag og økonomi (SSØ), inkludert nettbaserte studier som informasjonsteknologi 2, kinesisk (mandarin) nivå 1 og språk nivå 3.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?